jueves, 1 de noviembre de 2012

QUÉROTE SEN VIOLENCIA

   Dende a biblioteca querémosvos propoñer dúas actividades para  reflexionar sobre este tema  e, en especial sobre a violencia que aparece nas relación  entre parellas adolescentes. Pretendemos, así, presentar formas de relación baseadas na igualdade, o respecto, a autonomía persoal e o apoio mutuo.
   Podedes dedicar a este tema as sesións de titoría que teñades entre os días 19 e 30 de novembro. Se vedes que o tema dá para máis, actuade libremente nas seguintes titorías. 

ACTIVIDADE 1
A) TRABALLO EN GRUPO NA AULA: Dividir a clase en 4 subgrupos (un de chicos, un de chicas e 2 mixtos) que deberán responder ás seguintes cuestións:
1. ¿Credes que a violencia de xénero é un problema que se da en parellas xoves? ¿Por que?
2. ¿Que factores inflúen para que se xeren relacións de violencia en parellas xoves?
3. ¿Que poderiamos facer os chicos para previr a violencia masculina contra as mulleres?
4. ¿ Que poderiamos facer as chicas para previr a violencia masculina contra as mulleres?

B) POSTA EN COMÚN: Posteriormente exponse o traballo dos subgrupos en gran grupo, e realizase un debate no que o titor/a será o moderador/a.

C) AS NOSAS PROPOSTAS “TQ SIN VIOLENCIA”
Cada grupo elixirá da lista de afirmacións, que vos proporcionará o titor, as 10 frases que consideren máis relevantes para fomentar relacións de igualdade entre mulleres e homes.  Tedes que lelas con atención  e seleccionar 4 frases da lista de chicos, 4 frases da lista de chicas, e por último proporán outras 2 afirmacións novas.

D) POSTA EN COMÚN:
As novas propostas podedes expresalas nun mural que, posteriormente, pegaredes nos paneis que haberá en distintos lugares do centro como resumen do traballo de tódolos cursos.


ACTIVIDADE 2
Paralelamente queremos que vos expresedes. Buscade na prensa (impresa ou dixital) noticias relacionadas coa violencia de xénero. Recortadeas e pegadelas tamén nos paneis. Haberá un lugar delimitado para estas  noticias,  outro para que escribades a vosa opinión, sentimentos, etc e outro para as vosas propostas. Podedes utilizar a prensa e revistas propias ou da biblioteca. 

No hay comentarios: